• KHIDMAT PENGURUSAN

  •    Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas
  •    Bertanggungjawab dalam urusan Pentadbiran dan Pengurusan belanja mengurus
  •    Memantau dan mengurus proses Perbelanjaan mengurus dan penyelenggaraan
  •    Mengurus perkhidmatan kakitangan
  •    Menyediakan belanjawan tahunan
  •    Pengurusan stor, aset dan inventori Pejabat Tanah dan Pasir Mas
  •    Urusan Pentadbiran dan Keselamatan
  •    Urusetia Mesyuarat Peringkat Jajahan Jabatan
  •    Mengurus Pembayaran Modul Kakitangan
  •    Mengurus latihan dan peningkatan kerja kakitangan Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas


  MAJLIS KERAMAIAN

  •    Mengurus aturcara Perayaan rasmi Peringkat Negeri, Kebangsaan dan Jajahan
  •    Menyediakan majlis-majlis rasmi melibatkan istana dan Pejabat Menteri Besar Kelantan
  •    Menyelaras perlantikan jawatankuasa-jawatankuasa yang bersesuaian
  •    Menyelaras aturcara majlis yang akan dijalankan
  •    Menyelaras tugas-tugas jawatankuasa, penyambut tetamu, jemputan dan senarai semak aturcara dan program rasmi Jabatan, Jajahan,
       Negeri dan Kebangsaan


  TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • Menguruskan laman web jabatan dengan memastikan maklumat yang dipaparkan adalah tepat dan terkini.
 • Menyediakan pelbagai laporan/slaid persembahan dan bahan-bahan taklimat jabatan yang memerlukan kepakaran teknikal.
 • Memberikan khidmat sokongan teknikal ICT kepada Pegawai dan Kakitangan kearah merealisasikan kerajaan elektronik.
 • Menguruskan penyelenggaraan dan baikpulih peralatan ICT dan rangkaian internet agar sentiasa berfungsi dengan baik.
 • Memantau dan melaporkan sebarang masalah capaian dan penggunaan sistem-sistem kerajaan.
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi

Statistik Pembangunan Tanah Bagi Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM) Kelantan