Bahagian ini menyediakan perkhidmatan yang membolehkan kerja-kerja pembangunan Jajahan seperti pembangunan sosio-ekonomi dan pelaksanaan projek-projek kecil pembangunan jajahan dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Dua unit yang terdapat di dalam bahagian pembangunan ialah:

 1. Unit pembangunan fizikal
 2. Unit pembangunan masyarakat

 

Unit Pembangunan Fizikal

Skop kerja yang berkaitan dengan unit pembangunan fizikal ialah seperti :

 • Menyediakan perlaksanaan projek Rancangan Kecil Pembangunan (RKP)ADP/ADUN
 • Menyediakan perlaksanaan projek fizikal ARDN/AND selain daripada RKP
 • Ia juga melibatkan pelaksanaan projek pembangunan jajahan
 • Pelaksanaan pendaftaran / peruntukkan penyelenggaraan jalan MARRIS
 • Kemasukan dan pengemaskinian data E-projek
 • Pengurusan lapang sasar Bukti Pak Junuh

 

Unit Pembangunan Masyarakat

Skop kerja yang berkaitan dengan unit pembangunan masyarakat ialah seperti :

 • Membuat pelaksanaan projek kemasyarakatan RKP ADR/ADUN
 • Pelaksanaan projek kemasyarakatan ADR/ADUN selain RKP
 • Pengendalian/ pengemaskinian daftar e-Tegar
 • Pelaksanaan projek bantuan rumah zakat MAIK
 • Pengurusan bantuan tabung serambi mekah
 • Melibatkan pengurusan bantuan am/ pelajaran/ lain-lain kepada MAIK
 • Pengurusan permohonan bantuan subsidi baja padi
 • Pengurusan program skim Al-It’am
 • Pengurusan program PEMADAM jajahan
 • Pengemaskinian profil jajahan
 • Pengurusan hal-ehwal masjid Bandar dan mukim
 • Merupakan Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Islam , Pendidikan Dan Dakwah Peringkat Jajahan.
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi

Statistik Pembangunan Tanah Bagi Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM) Kelantan