Apakah dokumen sokongan yang perlu disertakan semasa mengemukakan permohonan pemberimilikan tanah kerajaan?

Dokumen yang perlu dikemukakan semasa permohonan pemberi milikan Tanah Kerajaan ialah:-  a) Salinan kad pengenalan Pemohon  b) Salinan kad pengenalan Suami/ Isteri Pemohon.  c) Salinan Sijil Kelahiran (Surat Beranak) Pemohon.  d) Salinan kad pengenalanBapa Pemohon @ Sijil Kematian.  e) Salinan Geran Tanah (yang berdekatan dengan kawasan yang dipohon).  f) Surat Akuan Sumpah daripada tuan tanah @ pendeposit asal sekiranya tanah tersebut diserah rentah / sambung usaha.  g) Surat Sokong Penghulu Mukim.  h) Borang Jadual 1 KTN (Aturan 2). (Dibenarkan oleh Pentadbir Tanah).

Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan perintah jualan?

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:- 
a) Borang 16D Sek. 254 KTN. 
b) Surat Akaun Penyerah Notis 16D. 
c) Borang 16G S

Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan Ubah Syarat tanah?

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:- 
a) Borang permohonan. 
b) Cabutan Hakmilik tanah. 
c)  Pelan Surih 
d) Bayaran memproses:-  1- Memfail RM 80.00.  2- Memperenggang bergantung kepada keluasan tanah.
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi