THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE
KHIDMAT PENGURUSAN

•    Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas
•    Bertanggungjawab dalam urusan Pentadbiran dan Pengurusan belanja mengurus
•    Memantau dan mengurus proses Perbelanjaan mengurus dan penyelenggaraan
•    Mengurus perkhidmatan kakitangan
•    Menyediakan belanjawan tahunan
•    Pengurusan stor, aset dan inventori Pejabat Tanah dan Pasir Mas
•    Urusan Pentadbiran dan Keselamatan
•    Urusetia Mesyuarat Peringkat Jajahan Jabatan
•    Mengurus Pembayaran Modul Kakitangan
•    Mengurus latihan dan peningkatan kerja kakitangan Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas


MAJLIS KERAMAIAN

•    Mengurus aturcara Perayaan rasmi Peringkat Negeri, Kebangsaan dan Jajahan
•    Menyediakan majlis-majlis rasmi melibatkan istana dan Pejabat Menteri Besar Kelantan
•    Menyelaras perlantikan jawatankuasa-jawatankuasa yang bersesuaian
•    Menyelaras aturcara majlis yang akan dijalankan
•    Menyelaras tugas-tugas jawatankuasa, penyambut tetamu, jemputan dan senarai semak aturcara dan program rasmi Jabatan, Jajahan,
     Negeri dan Kebangsaan


TEKNOLOGI MAKLUMAT

  • Menguruskan laman web jabatan dengan memastikan maklumat yang dipaparkan adalah tepat dan terkini.
  • Menyediakan pelbagai laporan/slaid persembahan dan bahan-bahan taklimat jabatan yang memerlukan kepakaran teknikal.
  • Memberikan khidmat sokongan teknikal ICT kepada Pegawai dan Kakitangan kearah merealisasikan kerajaan elektronik.
  • Menguruskan penyelenggaraan dan baikpulih peralatan ICT dan rangkaian internet agar sentiasa berfungsi dengan baik.
  • Memantau dan melaporkan sebarang masalah capaian dan penggunaan sistem-sistem kerajaan.
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi