BAYAR ONLINE
  • Pembayaran Cukai Tanah
SEMAK FAIL
  • Semakan Urusan Fail Tanah
TENDER ONLINE
  • Maklumat / Iklan Sebutharga
NOTIS LELONGAN
  • Maklumat / Notis Lelongan
BAYAR ONLINE
  • Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian
SEMAK FAIL
  • Semakan Urusan Fail Tanah
NOTIS LELONGAN
  • Maklumat / Notis Lelongan
TENDER ONLINE
  • Maklumat / Iklan Sebutharga
suk federal jpa spa jupem msc
bachok guamusang jeli kb kk mache pp tm tumpat

 

2022 @ Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM)

Search

SEO