KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (9 Mei 2024)

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA GRED G1 di bawah
kategori B dan pengkhususan BO4 yang berdaftar dengan Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran:-

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (2 April 2024)

Sebutharga adalah dipelawa daripada semua kontraktor yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja Perkhidmatan Membersih dan Mencuci Bangunan

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (2 April 2024)

Sebutharga adalah dipelawa daripada semua kontraktor yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja Perkhidmatan Membersih dan Mencuci Bangunan

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (2 April 2024)

Sebutharga adalah dipelawa daripada semua kontraktor yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja Perkhidmatan Membersih dan Mencuci Bangunan

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (19 Mac 2024)

Sebutharga adalah dipelawa kepada SEMUA KONTRAKTOR/PEMBEKAL BUMIPUTERA yang beralamat diJajahan Pasir Mas yang berdaftar dengan dengan Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas dan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (ClDB) yang mempunyai Perakuan pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Taraf Bumiputera (STB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat
tawaran.

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (12 Mac 2024)

Sebutharga adalah dipelawa kepada SEMUA KONTRAKTOR/PEMBEKAL BUMIPUTERA yang beralamat di Jajahan pasir Mas yang berdaftar dengan dengan Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas dan Lembaga Pembangunan lndustri pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat
tawaran:-

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (10 Mac 2024)

Sebutharga adalah dipelawa kepada SEMUA KoNTRAKToR/PEMBEKAL BUMTPUTERA GRED G2 di bawah kategori B dan pengkhususan berdaftar B 24 yang berdaftar dengan Pejabat Tanah Dan Jajahan pasir Mas Dan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai perakuan pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (5TB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran:-
tawaran:-

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (03 Mac 2024)

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor BUMTpUTERA GRED G1 di bawah
kategori B dan pengkhususan B24 yang berdaftar dengan Pejabat Tanah dan Jajahan pasir Mas dan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berl

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (26 Oktober 2023)

KERJA-KERJA UNDI di bawah adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor BUMIPUTERA G1 / CE01 yang berdaftar di Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas dan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran:-

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (22 Ogos 2023)

KERJA-KERJA UNDI di bawah adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor BUMIPUTERA G1 / B24 yang berdaftar di Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas dan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (08 Ogos 2023)

KERJA-KERJA UNDI di bawah adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor BUMIPUTERA G1 / B24 yang berdaftar di Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas dan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (13 Julai 2023)

Tawaran adalah dipelawa kepada Syarikat-syarikat Tempatan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kepala Peralatan dan Kelengkapan Komputer (210101) bagi menyertai sebut harga berikut:

No. Sebutharga : PTJPM (KP) 2/2023
Tajuk Sebutharga : Membekal, Memasang dan Mengujiterima Peralatan Komputer Kepada Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas Kelantan Bagi Tahun 2023

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (02 FEBRUARI 2023)

Sebutharga adalah dipelawa kepada SEMUA KONTRAKTOR/PEMBEKAL BUMIPUTERA yang beralamat di Jajahan Pasir Mas dan terbuka untuk G2 yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran:-

KENYATAAN SEBUTHARGA (15 FEBRUARI 2023)

Sebutharga adalah dipelawa kepada SEMUA KONTRAKTOR/PEMBEKAL BUMIPUTERA yang beralamat di Jajahan Pasir Mas dan terbuka untuk G2 yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran:-

KENYATAAN SEBUTHARGA (15 FEBRUARI 2023)

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod 020601 (Alatulis) bagi menyertai sebutharga berikut:

© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi