PENGISYTIHARAN JUALAN KALI PERTAMA
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN TAHUN 2022

AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM

PADA :

29 JUN 2022 (SELASA)

JAM :

10.00 PAGI

TEMPAT :

PERKARANGAN PINTU UTAMA
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN PASIR MAS
KOMPLEKS APAM PUTRA PASIR MAS KELANTAN

© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi