Kebebasan Maklumat diwujudkan bertujuan mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam dan untuk memberi peluang kepada setiap individu untuk mengakses maklumat MENGENAI PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN PASIR MAS (PTJPM) melalui permohonan yang dikemukakan.

Mana-mana orang awam dan organisasi luar yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada PTJPM boleh berbuat demikian dengan mematuhi prosedur-prosedur berikut:-

  1. Mengisi dan melengkapkan Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Maklumat seperti yang dilampirkan di bawah;
  2. Mengemukakan Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Maklumat yang telah lengkap diisi secara serahan tangan kepada Jabatan

Sekiranya memerlukan sebarang maklumat atau bantuan berhubung perkara ini, sila berhubung dengan pegawai di Bahagian Pentadbiran, Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas di talian terus 09-7917963 atau e-mel ptjpm@kelantan.gov.my

© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi