THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE

Bahagian ini menyediakan perkhidmatan yang membolehkan kerja-kerja pembangunan Jajahan seperti pembangunan sosio-ekonomi dan pelaksanaan projek-projek kecil pembangunan jajahan dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Dua unit yang terdapat di dalam bahagian pembangunan ialah:

 1. Unit pembangunan fizikal
 2. Unit pembangunan masyarakat

 

Unit Pembangunan Fizikal

Skop kerja yang berkaitan dengan unit pembangunan fizikal ialah seperti :

 • Menyediakan perlaksanaan projek Rancangan Kecil Pembangunan (RKP)ADP/ADUN
 • Menyediakan perlaksanaan projek fizikal ARDN/AND selain daripada RKP
 • Ia juga melibatkan pelaksanaan projek pembangunan jajahan
 • Pelaksanaan pendaftaran / peruntukkan penyelenggaraan jalan MARRIS
 • Kemasukan dan pengemaskinian data E-projek
 • Pengurusan lapang sasar Bukti Pak Junuh

 

Unit Pembangunan Masyarakat

Skop kerja yang berkaitan dengan unit pembangunan masyarakat ialah seperti :

 • Membuat pelaksanaan projek kemasyarakatan RKP ADR/ADUN
 • Pelaksanaan projek kemasyarakatan ADR/ADUN selain RKP
 • Pengendalian/ pengemaskinian daftar e-Tegar
 • Pelaksanaan projek bantuan rumah zakat MAIK
 • Pengurusan bantuan tabung serambi mekah
 • Melibatkan pengurusan bantuan am/ pelajaran/ lain-lain kepada MAIK
 • Pengurusan permohonan bantuan subsidi baja padi
 • Pengurusan program skim Al-It’am
 • Pengurusan program PEMADAM jajahan
 • Pengemaskinian profil jajahan
 • Pengurusan hal-ehwal masjid Bandar dan mukim
 • Merupakan Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Islam , Pendidikan Dan Dakwah Peringkat Jajahan.
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi