msen
       

 

NIK FAIZAI BIN MOHAMED
NIK FAIZAI BIN MOHAMEDKETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

1. Memantau pelaksanaan Pelan Strategik Teknologi Maklumat agensi yang mengandungi perancangan penggunaan IT dalam menyokong pencapaian matlamat Agensi;

2. Memperkenalkan dan menyepadukan proses-proses yang cross functional antara Jabatan bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan;

3. Menyelaras pembangunan, pengendalian dan pengurusan sistem dan infrastruktur IT yang utuh dan selamat serta berdasarkan kepada ciri modular, connectivity, inter-operability dan portability;

4. Menentukan hala tuju sistem aplikasi Agensi bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;

5. Memelihara integriti data elektronik, menggalak perkongsian maklumat dan menyediakan kaedah bagi penyebaran maklumat secara elektronik kepada pengguna-pengguna yang sah sama ada dalam atau luar Agensi;

6. Mempromosikan kegunaan IT yang berkesan dan seiringan untuk mencapai matlamat strategik agensi dan bertindak sebagai agen dan perintis perubahan (Champion of Change); dan

7. Memimpin dan melibatkan Agensi dalam usaha-usaha Kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek IT sektor awam yang membawa dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.
Hakcipta © 2010 - 2021 Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas
Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800
Kompleks Apam Putra, Bandar Baru Lubok Jong Pasir Mas. Tel : 09 7917963 Faks : 09 7917706 Email : ptjpm[at]kelantan[dot]gov[dot]my

Search

SEO

Statistik Pembangunan Tanah Bagi Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM) Kelantan Statistik Kemajuan Pendaftaran Hakmilik bagi Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM) di Negeri Kelantan