PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2018BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan.
19 100% 0 0% 19
2
Laporan Aduan Awam.
29 93.5% 2 6.45% 31
3
Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap.
130 100% 0 0% 130
4
Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan.
593
100% 0 0% 593
5
Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan).
9
100% 0 0% 9

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

(Pendaftaran, Hasil, Pelupusan Dan Pembangunan Tanah)Unit Pendaftaran

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Cabutan.
9064
100% 0 0% 7,131

2

Pendaftaran Urusniaga
-
- - - -
2.1 Pindahmilik (14A)
4052
100 %
0
0 %
4052
2.2 Gadaian (16A) 559 100 % 0 0 % 559
2.3 Melepas Gadaian (16N)
498
100 %
0
0 %
498
3
Pendaftaran P.A (Power Attorney).
79
100 % 0 0 % 79
4
Pendaftaran Carian Rasmi (Manual).
107
100 % 0 0 % 107
5
Pendaftaran Perintah Pesaka.
1661
100 % 6 0 % 1661
6
Pendaftaran Pecah Sempadan.
753
100 % 0 0 % 753
7
Penukaran Geran Lama Kepada Geran Baru.
1101 100 % 0 0 % 1101
8
Pendaftaran Ubah Syarat.
163 100 % 0 0 % 163
9
Pendaftaran Kaveat.
205
100 % 0 0 % 205
10
Pendaftaran Hakmilik Baharu (QT).
459
100 % 0 0 % 459
11
Pendaftaran Geran Hilang.
274
100 % 0 0 % 274Unit Hasil

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Penerimaan Bayaran Cukai Tanah (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)
63,397 100% 0 0% 63,397
2
Penerimaan Bayaran Pelbagai (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)
53,321
100% 0 0% 53,321
3
Penyelesaian Pembayaran Secara Cek oleh Syarikat / Agensi
98
100% 0 0% 98
4
Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah
2,940
100% 0 0% 2,940
5
Semakan Bil Cukai Tanah
63,397
100% 0 0% 63,397Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Pengeluaran Permit Pemindahan Bahan Batuan
153
100 % 0 0 % 153
2
Serah Balik Tanah (Sebahagian / Keseluruhan)
29
100 % 0 0 % 29
3
Jualan Pelan
797
100 % 0 0 % 797
4
Penyediaan Nilaian Tanah
1300
100 % 0 0 % 1300
5
Siasatan Aduan Awam Berkaitan Tanah
44
100 % 0 0 % 44Unit Pelupusan & Pembangunan Tanah

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Permohonan Pindahmilik
- - - - -
1.1 Pindahmilik di bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930.
12
15% 66 85% 78
1.2 Pindahmilik di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938
1 5% 19 95% 20
1.3 Pindahmilik / Gadaian di bawah Seksyen 120 KTN 1965
33
87% 5 13% 88
1.4 Pindahmilik di bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent.
82
28% 206 72% 288
2
Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik di bawah Seksyen 380 KTN 1965.
54 100% 0 0% 54
3
Permohonan Kemasukan Kaveat Persendirian dan Lien.
76 100% 0 0% 76
4
Permohonan Pelupusan Tanah.
- - - - -
4.1 Permohonan Milik Tanah
9
45% 11 55% 20
4.2 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (T.O.L)
0 0% 35 100% 35
4.3 Permohonan Pajakan
0
0% 0 0% 0
4.4 Permohonan Perizapan Tanah
1
11.11% 8 88.88% 9
5
Permohonan Pembangunan Tanah
- - - - -
5.1 Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 142 KTN 1965
0
0% 13 100% 13
5.2 Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 137 KTN 1965
0
0% 151 100% 151
5.3 Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204 KTN 1965
0
0% 23 100% 23
5.4 Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN 1965 .
0
0% 4 100% 4
6
Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124 KTN
0 0% 117 100% 117
7
Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124A KTN
0 0% 123 100% 123

 


BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Proses Pendaftaran Kontraktor.
90
100% 0 0% 90
2
Tender Sebutharga.
6 100% 0 0% 6
3
Proses Tuntutan Bayaran Projek-Projek Pembangunan.
203 100 % 0 0 % 203
4
Proses Permohonan Bantuan
* Tabung Serambi Mekah
* Bantuan MAIK (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan).
172
100 % 0 0 % 172
5
Proses Permohonan Subsidi Baja Padi.
0
0 % 0 0 % 0
6
Permohonan Infrastruktur Jalan Kampung.
5 45% 6 55% 11

 

2022 @ Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM)

Search

SEO