Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan.

 21  100  0  0  21

2

Laporan Aduan Awam.

 15  35.71  26 61.90  42

3

Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap.

 191  100  0  0  191

4

Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan.

 299  100  0  0  299

5

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan).

 12  100  0  0  12

 

UNIT PENDAFTARAN

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Cabutan.

 8021  100  0 0 8021

2

Pendaftaran Urusniaga

         

2.1 Pindahmilik (14A)

 4272   100  0  0  4272

2.2 Gadaian (16A)

 635  100  0  0  635

2.3 Melepas Gadaian (16N)

 264  100  0  0 264

3

Pendaftaran P.A (Power Attorney).

 70  100  0  0 70

4

Pendaftaran Carian Rasmi (Manual).

 15  100  0  0  15

5

Pendaftaran Perintah Pesaka.

 2328   100  0  0  2328

6

Pendaftaran Pecah Sempadan.

 762   100  0  0 762

7

Penukaran Geran Lama Kepada Geran Baru.

 702   100  0  0  702

8

Pendaftaran Ubah Syarat.

 178   100  0  0  178

9

Pendaftaran Kaveat.

 234  100  0  0  234

10

Pendaftaran Hakmilik Baharu (QT).

 343   100  0  0  343

11

Pendaftaran Geran Hilang.

 155  100  0  0  155


UNIT HASIL

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Penerimaan Bayaran Cukai Tanah (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)

76,651

100

0

0

76,651

2

Penerimaan Bayaran Pelbagai (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)

38,204

100

0

0

38,204

3

Penyelesaian Pembayaran Secara Cek oleh Syarikat / Agensi

1000

100

0

0

1000

4

Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah

5,000

100

0

0

5,000

5

Semakan Bil Cukai Tanah

76,651

100

0

0

76,651


UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Pengeluaran Permit Pemindahan Bahan Batuan

240

0

0

0

240

2

Serah Balik Tanah (Sebahagian / Keseluruhan)

12

22

42

78

54

3

Jualan Pelan

1048

100

0

0

1048

4

Penyediaan Nilaian Tanah

1500

100

0

0

1500

5

Siasatan Aduan Awam Berkaitan Tanah

23

100

0

0

23


UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Permohonan Pindahmilik

-

-

-

-

-

1.1 Pindahmilik di bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930.

34

41

48

59

82

1.2 Pindahmilik di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938

13

50

13

50

26

1.3 Pindahmilik / Gadaian di bawah Seksyen 120 KTN 1965

6

46

7

54

13

1.4 Pindahmilik di bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent.

550

93.2

40

6.8

590

2

Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik di bawah Seksyen 380 KTN 1965.

10

100

0

0

10

3

Permohonan Kemasukan Kaveat Persendirian dan Lien.

58

100

0

0

58

4

Permohonan Pelupusan Tanah.

-

-

-

-

-

4.1 Permohonan Milik Tanah

1

1.35

73

98.6

74

4.2 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (T.O.L)

0

0

14

100

14

4.3 Permohonan Pajakan

0

0

0

0

0

4.4 Permohonan Perizapan Tanah

0

0

32

100

32

5

Permohonan Pembangunan Tanah

-

-

-

-

-

5.1 Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 142 KTN 1965

20

80

5

20

25

5.2 Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 137 KTN 1965

85

63

51

37

136

5.3 Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204 KTN 1965

13

50

13

50

26

5.4 Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN 1965 .

2

100

0

0

2

6

Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124 KTN

124

70

52

30

176

7

Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124A KTN

24

30

57

70

81

 


BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Menyediakan baucer bayaran tuntutan

 300  100  0  0  0

2

Memproses aduan kerosakan jalan

 15  100  0 0 0

3

Menyelesaikan proses sebutharga

 54  100  0  0  0

4

Memproses pembayaran Wang Jaminan Pelaksanaan

 1 100  0  0  0

5

Memproses permohonan Subsidi Baja Padi.

 0  0  0  0  0

6

Menyedia dan mengedarkan minit-minit mesyuarat dengan lengkap dan tepat

 10  83.3  2  16.6  12

7

Mengambil tindakan segera ke atas semua aduan semasa banjir dan melaporkan maklumat terkini berhubung dengan situasi banjir Jajahan Pasir Mas

 1700  100  0  0  1700
8 Mengambil tindakan segera mengenai sebarang pertanyaan, aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan  18  82  4  18  22
9 Memproses permohonan Bantuan Tabung Serambi Mekah  34  53.1  30  46.8  64
10 Menjawab panggilan telefon  120  97  4  3  124
11 Mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti semasa memberi perkhidmatan kepada pelanggan  32  100  0  0  32

 

 

 

© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi