Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan.

         

2

Laporan Aduan Awam.

         

3

Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap.

         

4

Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan.

         

5

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan).

         

 

UNIT PENDAFTARAN

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Cabutan.

         

2

Pendaftaran Urusniaga

         

2.1 Pindahmilik (14A)

         

2.2 Gadaian (16A)

         

2.3 Melepas Gadaian (16N)

         

3

Pendaftaran P.A (Power Attorney).

         

4

Pendaftaran Carian Rasmi (Manual).

         

5

Pendaftaran Perintah Pesaka.

         

6

Pendaftaran Pecah Sempadan.

         

7

Penukaran Geran Lama Kepada Geran Baru.

         

8

Pendaftaran Ubah Syarat.

         

9

Pendaftaran Kaveat.

         

10

Pendaftaran Hakmilik Baharu (QT).

         

11

Pendaftaran Geran Hilang.

         


UNIT HASIL

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Penerimaan Bayaran Cukai Tanah (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)

76,651

100%

0

0%

76,651

2

Penerimaan Bayaran Pelbagai (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)

38,204

100%

0

0%

38,204

3

Penyelesaian Pembayaran Secara Cek oleh Syarikat / Agensi

1000

100%

0

0%

1000

4

Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah

5,000

100%

0

0%

5,000

5

Semakan Bil Cukai Tanah

76,651

100%

0

0%

76,651


UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Pengeluaran Permit Pemindahan Bahan Batuan

240

41 %

0

0 %

240

2

Serah Balik Tanah (Sebahagian / Keseluruhan)

12

50 %

0

0 %

54

3

Jualan Pelan

1048

46 %

0

0 %

1048

4

Penyediaan Nilaian Tanah

1500

93.2 %

0

0 %

1500

5

Siasatan Aduan Awam Berkaitan Tanah

23

100 %

0

0 %

23


UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Permohonan Pindahmilik

-

-

-

-

-

1.1 Pindahmilik di bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930.

34

41%

48

59%

82

1.2 Pindahmilik di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938

13

50%

13

50%

26

1.3 Pindahmilik / Gadaian di bawah Seksyen 120 KTN 1965

6

46%

7

54%

13

1.4 Pindahmilik di bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent.

550

93.2%

40

6.8%

590

2

Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik di bawah Seksyen 380 KTN 1965.

10

100%

0

0%

10

3

Permohonan Kemasukan Kaveat Persendirian dan Lien.

58

100%

0

0%

58

4

Permohonan Pelupusan Tanah.

-

-

-

-

-

4.1 Permohonan Milik Tanah

1

1.35%

73

98.6%

74

4.2 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (T.O.L)

0

0%

14

100%

14

4.3 Permohonan Pajakan

0

0%

0

0%

0

4.4 Permohonan Perizapan Tanah

0

0%

32

100%

32

5

Permohonan Pembangunan Tanah

-

-

-

-

-

5.1 Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 142 KTN 1965

20

80%

5

20%

25

5.2 Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 137 KTN 1965

85

63%

51

37%

136

5.3 Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204 KTN 1965

13

50%

13

50%

26

5.4 Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN 1965 .

2

100%

0

0%

2

6

Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124 KTN

124

70%

52

30%

176

7

Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124A KTN

24

30%

57

70%

81

 


BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bil

Perkara/Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard

% Menepati Standard

1

Proses Pendaftaran Kontraktor.

         

2

Tender Sebutharga.

         

3

Proses Tuntutan Bayaran Projek-Projek Pembangunan.

         

4

Proses Permohonan Bantuan
* Tabung Serambi Mekah
* Bantuan MAIK (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan).

         

5

Proses Permohonan Subsidi Baja Padi.

         

6

Permohonan Infrastruktur Jalan Kampung.

         

 

 

© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi

Statistik Pembangunan Tanah Bagi Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM) Kelantan