OBJEKTIF JABATAN

Objektif utama Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas terbahagi kepada lima iaitu:

  • Menyediakan perkhidmatan yang bersih, cekap dan amanah kepada rakyat
  • Mewujudkan rakyat yang berdikari dan dinamis
  • Mewujudkan sebuah jajahan yang maju melalui pelaksanaan pembangunan masyarakat secara fizikal dan rohani
  • Menjadikan jajahan sebagai satu pusat pengumpulan data
  • Mewujudkan sebuah jajahan yang aman dan sejahtera

FUNGSI JABATAN

Antara fungsi utama pejabat ini ialah:

  • Melaksanakan dasar dan polisi Kerajaaan
  • Menguruskan, menyelaras dan merancang aktiviti-aktiviti pembangunan dan Pentadbiran jajahan
  • Bertindak sebagai badan perhubungan antara jajahan dengan rakyat
  • Memungut segala jenis hasil jajahan
  • Memupuk kemasyarakatan, perpaduan, keselamatan dan muhibbah di peringkat Jajahan
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi